Những giáo lý cơ bản của Đức Phật là gì?

Phật giáo đang nhanh chóng trở thành một tôn giáo phổ biến, ngay cả giữa người Mỹ. Nó là hấp dẫn đối với những người thích một thế giới thế giới, nhưng cũng muốn có một số hướng dẫn tâm linh cho cuộc sống của họ. Nhưng những yếu tố cần thiết của triết lý Phật giáo là gì? May mắn thay, Phật giáo yêu thích danh sách, và thật dễ dàng để chia những yếu tố cần thiết của Phật giáo thành một vài danh sách. . Đó là:

1. Mọi thứ trong cuộc sống và bản chất đều được đặc trưng bởi sự thất vọng, bất hòa và đau khổ. Các đối tượng. Đường dẫn.

Cho đến nay, rất tốt. Bốn sự thật cao quý dạy chúng ta rằng cuộc sống được đặc trưng bởi đau khổ, nhưng chúng ta có thể chấm dứt sự đau khổ này bằng cách đi theo con đường tám lần. Con đường tám lần là gì? Như bạn có thể đoán, nó bao gồm tám yêu cầu:

Con đường tám lần:

1. hiểu đúng – điều này có nghĩa là bạn phải hiểu bản chất thực sự của cuộc sống và bốn quý tộc Sự thật. , tự hào, hoặc buôn chuyện. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ nói sự thật nếu sự thật đó sẽ không gây hại cho bất kỳ ai. Không bao giờ tham gia vào các hành vi không trung thực và không bao giờ gây hại cho người khác. Bạn không thể có một công việc gây hại cho người khác, chẳng hạn như làm việc trong một nhà máy vũ khí. Đó là công việc khó khăn, nhưng nó có thể được thực hiện với đủ sự cảnh giác. Bạn phải tránh ma túy, rượu và các chất khác có thể che mờ tâm trí. Điều này có thể đạt được bằng cách thiền hàng ngày. Bạn có thể nghĩ về chúng tương tự như chức năng với mười điều răn của triết học Kitô giáo. Bạn cũng có thể nhận thấy rằng có khá nhiều sự chồng chéo.

READ  Bài hát Delta: Delta Airlines

Viết một bình luận