Nghề nghiệp trò chơi video: Âm thanh

Các nhạc sĩ, ngay cả những người chỉ tham gia vào lĩnh vực công nghiệp game, đang tìm thấy sự gia tăng lương trung bình. Nếu bạn là một nhạc sĩ, đạo diễn, nhà soạn nhạc hoặc kỹ sư âm thanh, với sáu năm kinh nghiệm, bạn sẽ có mức lương của lập trình viên. … Đọc tiếp