Nhiệt độ nóng nhất mọi thời đại và lạnh nhất từng được ghi lại ở thành phố New York

Nhiệt độ nóng nhất mọi thời đại và lạnh nhất từng được ghi lại ở thành phố New York

Thời tiết đã được ghi lại ở Công viên Trung tâm, thành phố New York từ năm 1869. Bao gồm trong bài viết này là nhiệt độ nóng nhất mọi thời đại và lạnh nhất từng được ghi nhận ở Công viên Trung tâm, Thành phố New York kể từ năm 1869. Nói chung, Thành … Đọc tiếp