Mục tiêu gia đình – Thiết lập mục tiêu gia đình

Mục tiêu gia đình có thể mang một gia đình lại với nhau khiến mọi người cảm thấy cần thiết và muốn khi mọi thành viên trong gia đình làm việc hướng tới một nguyên nhân chung. Đặt mục tiêu gia đình không nên là công việc của cha mẹ hoặc chủ hộ mà cần … Đọc tiếp

10 lời khuyên để quản lý thời gian hiệu quả

Dù nghề nghiệp của bạn là gì, cách bạn sử dụng thời gian có thể làm hoặc phá vỡ bạn. Nếu bạn đang vật lộn với các vấn đề quản lý thời gian, đã đến lúc xem xét tất cả những giờ đó sẽ diễn ra ở đâu. Sự thật là, tuy nhiên, không có … Đọc tiếp

Thiết lập mục tiêu Đặc điểm và hàng tồn kho: Những gì các tổ chức có thể làm!

Một mục tiêu được định nghĩa là “kết thúc hướng tới nỗ lực đó.” (Merriam Webster) Điều bắt buộc là một tổ chức phải viết một loạt các mục tiêu để thực hiện trong năm và hơn thế nữa. Khi điều này được thực hiện, công ty cung cấp cho các thành viên của mình … Đọc tiếp